• 1

  Довіра

  Досвід впровадження типових рішень фірми 1С та сервісного обслуговування більше 15 років

 • 2

  Професіоналізм

  Всі співробітники компанії "КВАРЦ", що задіяні у впровадженні програм, пройшли сертифікацію фірмою "1С"

 • 3

  Підтримка

  Щомісячне оновлення вашої програми та постійна підтримка за телефонами гарячої лінії або онлайн

 • 4

  Вигода

  Особливі тарифи на сервіс типових рішень та знижки на послуги з навчання та програмування

ШВИДКА ДОСТАВКА

ЗРУЧНА ПІДТРИМКА

НАЛАШТУВАННЯ

ЗНИЖКИ НА ПОСЛУГИ

Типові продукти у відповідності з видом діяльності та розділом обліку

1С:Бухгалтерія 8 – це готове та багатофункціональне рішення для ведення бухгалтерського та податкового обліку на підприємствах будь-якого виду діяльності. Крім того, ці програми дозволяють формувати та відправляти обов’язкову регламентовану звітність.

Зараз 1С:Бухгалтерія – ключовий інструмент роботи бухгалтера. Сучасне рішення дозволяє використовувати продукт навіть спеціалісту без професійної підготовки. Ви завжди можете покластися на продуману методологію, що відповідає усім нормам та стандартам.

Фірма “1С” пропонує та підтримує декілька продуктів в залежності від сфери діяльності та масштаба підприємства.

1С:Бухгалтерія 8 для України Базова версія

Базова версія «1С:Бухгалтерії 8 для України» має ряд обмежень у порівнянні з версією ПРОФ:

 • не підтримує ведення бухгалтерського та податкового обліку господарської діяльності декількох організацій в одній інформаційній базі;
 • одночасно з однією інформаційною базою може працювати лише один користувач;
 • не можливе внесення змін до конфігурації, можливо використовувати лише типову конфігурацію та встановлювати її оновлення;
 • не підтримується робота у клієнт-серверному варіанті;
 • не підтримується робота розподілених інформаційних баз;
 • не підтримується СОМ-з’єднання та Automation – сервер.

Якщо на підприємстві виникає необхідність ведення обліку декількох організацій в одній інформаційній базі, одночасній роботі користувачів та інші завдання, що не можуть бути вирішені в рамках обмеженої базової версії, то в цьому випадку можливо перейти до використання програми «1С:Бухгалтерія 8» версії ПРОФ, що не має цих обмежень.

В стоимость поставки продукта включено:

 • дистрибутивы технологической платформы и прикладного решения на компакт-диске;
 • комплект литературы;
 • лицензия на использование программного продукта на одном рабочем месте;
 • доступ к интернет-ресурсу компании «1С» для получения обновлений.

1С:Бухгалтерия 8 для Украины ПРОФ версия

Профессиональная версия «1С:Бухгалтерии 8 для Украины» подходит для всех видов деятельности и предприятий любого размера:

 • возможность ведения неограниченного количества предприятий в одной информационной базе;
 • возможность создания неограниченного количества информационных баз;
 • возможность подключения любого количества пользователей (при условии приобретения соответствующего количества лицензий);
 • возможность изменения конфигурации,значительных доработок а также частичного обновления;
 • возможность работы в клиент-серверном варианте;
 • полный функционал распределенных информационных баз;
 • поддерживается СОМ-соединение и Automation – сервер.

С помощью прикладного решения можно вести кадровую управленческую и учетную деятельность нескольких организаций, причем в роли отдельных организаций могут выступать как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели.

Прикладное решение также может использоваться на предприятиях холдинговой структуры, состоящих из нескольких организаций, которые оформлены как юридические лица или являются индивидуальными предпринимателями. Программа обеспечивает параллельное ведение двух видов учета персонала – управленческого и регламентированного. Управленческий учет ведется по предприятию в целом, а регламентированный учет ведется отдельно для каждой организации (юридического лица или индивидуального предпринимателя).

1С:Зарплата и управление персоналом для Украины Базовая версия

Базовая версия «1С:Зарплата и управление персоналом для Украины» имеет ряд ограничений по сравнению с версией ПРОФ:

 • не поддерживается ведение  учета хозяйственной деятельности нескольких организаций в одной информационной базе;
 • одновременно с одной информационной базой может работать только один пользователь;
 • не поддерживается изменение конфигурации, можно использовать только типовую конфигурацию и устанавливать ее обновления;
 • не поддерживается работа в клиент-серверном варианте;
 • не поддерживается работа распределенных информационных баз;
 • не поддерживается СОМ-соединение и Automation – сервер.

Если у организации возникнет потребность ведения многофирменного учета в одной информационной базе, одновременной работе пользователей или другие задачи, которые не решаются в рамках ограничений базовой версии, то в этом случае можно будет перейти на работу с программой «1С:Бухгалтерия 8» версии ПРОФ, которая не имеет указанных ограничений.

В стоимость поставки продукта включено:

 • дистрибутивы технологической платформы и прикладного решения на компакт-диске;
 • комплект литературы;
 • лицензия на использование программного продукта на одном рабочем месте;
 • доступ к интернет-ресурсу компании «1С» для получения обновлений.

1С:Зарплата и управление персоналом для Украины ПРОФ версия

Программа “1С:Зарплата и Управление Персоналом для Украины” – это мощный инструмент для реализации кадровой политики предприятия, а также автоматизации различных служб предприятия, начиная от службы управления персоналом и линейных руководителей до работников бухгалтерии по следующим направлениям:

 • планирование потребностей в персонале;
 • обеспечение бизнеса кадрами;
 • управление компетенциями и аттестация работников;
 • управление обучением персонала;
 • управление финансовой мотивацией персонала;
 • эффективное планирование занятости персонала;
 • учет кадров и анализ кадрового состава;
 • трудовые отношения, в том числе кадровое делопроизводство;
 • расчет заработной платы персонала;
 • управление денежными расчетами с персоналом, включая депонирование;
 • исчисление регламентированных законодательством налогов и взносов с фонда оплаты труда;
 • отражение начисленной зарплаты и налогов в затратах предприятия.

В конфигурации особое внимание уделяется автоматизации управленческой деятельности менеджеров по персоналу. В частности, в конфигурацию включены следующие инструменты, позволяющие решать основные задачи, с которыми сталкиваются при планировании как менеджеры по персоналу, так и руководители разных уровней:

 • инструмент набора кадров, позволяющий осуществить всю процедуру подбора кадров, включая ведение переписки с кандидатами по электронной почте;
 • инструмент по планированию отпусков работников;
 • инструментарий управления компетенциями и проведения аттестаций;
 • инструментарий управления обучением работников;
 • инструмент разработки схем мотивации работников.

Программные продукты семейства “1С” для управления предприятием имеют широкий ассортимент – здесь есть продукты для организаций различных видов деятельности и масштаба. Каждое решение может быть поставлено для одного или нескольких пользователей, для использования как десктопный продукт или веб-приложение.

Специалисты компании “КВАРЦ” проведут для Вас презентацию заинтересовавшего продукта или подберут решение под Ваши потребности.

При покупке продукта вы можете оформить сервисный договор, который гарантирует регулярное получение обновлений и поддержку квалифицированными специалистами.

1С:Управление небольшой фирмой для Украины Базовая версия

Базовая версия «1С:Управление небольшой фирмой для Украины» имеет ряд ограничений по сравнению с версией ПРОФ:

 • не поддерживается ведение учета нескольких организаций в одной информационной базе;
 • одновременно с одной информационной базой может работать только один пользователь;
 • не поддерживается изменение конфигурации, можно использовать только типовую конфигурацию и устанавливать ее обновления;
 • не поддерживается работа в клиент-серверном варианте;
 • не поддерживается работа распределенных информационных баз;
 • не поддерживается СОМ-соединение и Automation – сервер.

Если у организации возникнет потребность ведения многофирменного учета в одной информационной базе, одновременной работе пользователей или другие задачи, которые не решаются в рамках ограничений базовой версии, то в этом случае можно будет перейти на работу с программой «1С:Управление небольшой фирмой для Украины» версии ПРОФ, которая не имеет указанных ограничений.

В стоимость поставки продукта включено:

 • дистрибутивы технологической платформы и прикладного решения на компакт-диске;
 • комплект литературы;
 • лицензия на использование программного продукта на одном рабочем месте;
 • доступ к интернет-ресурсу компании «1С» для получения обновлений.

1С:Управление небольшой фирмой для Украины ПРОФ версия

“1С:Управление небольшой фирмой 8 для Украины” – это готовое решение для управления и учета на предприятиях малого бизнеса. В программе реализовано все самое необходимое для оперативного учета, контроля, анализа и планирования на предприятиях с такими направлениями деятельности, как

 • предоставление услуг (сервис),
 • подрядные (проектные) работы,
 • производство продукции,
 • торговля.

Решение помогает повысить эффективность работы компании, предоставляя владельцам и руководителям широкий спектр инструментов для управления, а сотрудникам – новые возможности для продуктивной работы. Решение не перегружено излишней функциональностью, его можно легко настроить на особенности организации управления и учета в компании – это обеспечивает возможность “быстрого старта” и удобство ежедневной работы.

Программа реализована полностью на управляемых формах, то есть поддерживает работу через любой удобный браузер. Это позволяет использовать ее в режиме толстого, тонкого или web клиента, то есть работать с системой из любой точки мира.

Программный продукт “1С:Предприятие 8. Управление торговлей 8 для Украины” – это современный инструмент для повышения эффективности бизнеса торгового предприятия. Решение позволяет

 • увеличить производительность труда всех служб торгового предприятия;
 • работать с оперативной информацией, отражающей текущее состояние предприятия на данный момент времени;
 • быстро и в удобной форме получать отчеты для принятия решений на разных уровнях.

1С:Управление торговлей для Украины

“1С:Управление торговлей для Украины” редакция 3.1 автоматизирует следующие направления торговой деятельности:

 • планирование и план-фактный анализ продаж и закупок;
 • управление продажами (включая оптовую, розничную и комиссионную торговлю);
 • управление поставками;
 • управление складскими запасами, в частности адресным складом по простой или ордерной схеме;
 • управление отношениями с поставщиками и заказчиками;
 • управление заказами покупателей и внутренними заказами подразделений;
 • самообслуживания клиентов через web;
 • управление взаимодействием с клиентами через торговых представителей;
 • обработка претензий;
 • управление денежными средствами, в частности формирование платежного календаря;
 • учет и анализ коммерческих расходов;
 • управление взаиморасчетами с заказчиками, поставщиками и подотчетными лицами;
 • анализ цен и управление ценовой политикой;
 • интеграция с торговым оборудованием; интеграция с “1С:Бухгалтерией для Украины”, “1С:Розницей для Украины”;
 • мониторинг и анализ эффективности торговой деятельности.

1С:Управление торговым предприятием для Украины

“1С:Предприятие 8. Управление торговым предприятием для Украины” универсальный программный продукт для комплексной автоматизации предприятий, осуществляющих любые виды коммерческой деятельности. В основе программы лежит технологическая платформа “1С:Предприятие 8”.

Программа обеспечивает параллельное ведение двух видов учета – оперативного управленческого и регламентированного. Управленческий учет ведется по предприятию в целом, а регламентированный учет ведется отдельно для каждой организации (юридического лица или индивидуального предпринимателя). Управленческий учет по предприятию может вестись в любой выбранной валюте, бухгалтерский и налоговый учет ведется в национальной валюте. Регламентированная отчетность для каждой организации формируется раздельно.

1С:Розница для Украины Базовая версия

“1С:Предприятие 8. Управление торговым предприятием для Украины” универсальный программный продукт для комплексной автоматизации предприятий, осуществляющих любые виды коммерческой деятельности. В основе программы лежит технологическая платформа “1С:Предприятие 8”.

Программа обеспечивает параллельное ведение двух видов учета – оперативного управленческого и регламентированного. Управленческий учет ведется по предприятию в целом, а регламентированный учет ведется отдельно для каждой организации (юридического лица или индивидуального предпринимателя). Управленческий учет по предприятию может вестись в любой выбранной валюте, бухгалтерский и налоговый учет ведется в национальной валюте. Регламентированная отчетность для каждой организации формируется раздельно.

1С:Розница для Украины ПРОФ версия

“1С:Предприятие 8. Управление торговым предприятием для Украины” универсальный программный продукт для комплексной автоматизации предприятий, осуществляющих любые виды коммерческой деятельности. В основе программы лежит технологическая платформа “1С:Предприятие 8”.

Программа обеспечивает параллельное ведение двух видов учета – оперативного управленческого и регламентированного. Управленческий учет ведется по предприятию в целом, а регламентированный учет ведется отдельно для каждой организации (юридического лица или индивидуального предпринимателя). Управленческий учет по предприятию может вестись в любой выбранной валюте, бухгалтерский и налоговый учет ведется в национальной валюте. Регламентированная отчетность для каждой организации формируется раздельно.

Сомневаетесь в выборе продукта для своего предприятия? Закажите бесплатную презентацию

Оставьте свои данные и вопрос